Thép Hộp Chữ Nhật 50x100, 60x120, 70x140, 75x125, 75x150, 80x120, 100x150

5/5 (1 đánh giá)

Tình trạng: Còn hàng

Công Ty Chuyên Cung Cấp Thép Ống Đúc, Thép Ống Hàn, Thép Ống Mạ Kẽm, Thép Hộp, Thép Tấm, Thép Hình, Thép Láp, Inox, Nhôm, Đồng,...

0 đ
Số lượng:

Thép Hộp Chữ Nhật 50x100, 60x120, 70x140, 75x125, 75x150, 80x120, 100x150

Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 2.5 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 2.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 3.2 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 3.5 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 3.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 4.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 5.0 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 1.5 x 6000mm, Thép hộp 60 x 120 x 1.8 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp 60 x 120 x 2.3 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp 60 x 120 x 2.8 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 3.0 x 6000mm, Thép hộp 60 x 120 x 3.2 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 3.5 x 6000mm, Thép hộp 60 x 120 x 3.8 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 4.0 x 6000mm, Thép hộp 60 x 120 x 5.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 70 x 140 x 1.5 x 6000mm, Thép hộp 70 x 140 x 1.8 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 70 x 140 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp 70 x 140 x 2.3 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 70 x 140 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp 70 x 140 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 75 x 150 x 3.2 x 6000mm, Thép hộp 75 x 150 x 4.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật75 x 150 x 5.0 x 6000mm, Thép hộp 75 x 150 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật80 x 120 x 4.0 x 6000mm, Thép hộp 80 x 120 x 5.0 x 6000mm

Thép hộp chữ nhật 80 x 120 x 6.0 x 6000mm, Thép hộp 80 x 120 x 8.0x 6000mm

Công Ty Chuyên Cung Cấp Thép Ống Đúc, Thép Ống Hàn, Thép Ống Mạ Kẽm, Thép Hộp, Thép Tấm, Thép Hình, Thép Láp, Inox, Nhôm, Đồng, ...!

---------------------------------------------------------------------------------------------

0919.469.456